ikona.jpg

 

CHRZEST (baptismum)

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, (...) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów." /KKK 1213/

 

BIERZMOWANIE (confirmatio)

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" /KKK 1285/

 

EUCHARYSTIA - I KOMUNIA ŚWIĘTA (eucharistia)

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" /KKK 1324/

 

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY (paenitentia)

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" /KKK 1422/

 

NAMASZCZENIE CHORYCH (unctio infirmorum)

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" /KKK 1499/