ikona.jpg

 

CHRZEST (baptismum)

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, (...) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów." /KKK 1213/

 

 

Przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka oraz danymi osobowymi (imię, nazwisko, wiek i adres) rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni spoza parafii są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od swojego proboszcza, że mogą wypełniać obowiązki rodziców chrzestnych.

 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 12.00. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
    a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.