ikona.jpg

BIERZMOWANIE (confirmatio)

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" /KKK 1285/

 

 

Przystępują do niego uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy pierwszej lub drugiej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (msza święta dla młodzieży o godz. 10.00),
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca),
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym, Roratach i Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować.

Kościół zaleca aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni kandydata aby wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów. Gdy jest to niemożliwe, mogą nimi zostać inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.