ikona.jpg

EUCHARYSTIA - I KOMUNIA ŚWIĘTA (eucharistia)

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" /KKK 1324/

 

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie drugiej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji szkolnej.

W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza lub katechetkę należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.12.00 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.