ikona.jpg

MAŁŻEŃSTWO (matrimonium)

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu."
/KKK 1601/

 

 

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Muszą wtedy przedłożyć następujące dokumenty:

  •     dowód osobisty,
  •     aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
  •     Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
  •     Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
  •     Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku "ślubu konkordatowego"),
  •     dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).